129. redni letni občni zbor

129. redni letni občni zbor

Za nami je 129. redni letni občni zbor PGD Hoče. V uvodu je vse prisotne pozdravil predsednik društva Jure Šac, v nadaljevanju pa je podal svoje poročilu o delu preteklega leta in zastavljene cilje za letošnje leto. Operativno poročilo je podal poveljnik Ilija Barišić, ki je omenil, da je temeljni cilj društva zagotavljanje požarne varnosti v lokalnem okolju, za kar pa je potrebna visoka usposobljenost članov. Podana je bila statistika o intervencijah, izobraževanjih in ostalem delu operative v preteklem letu. Svoja poročila so podali še blagajničarka, predsednica nadzornega odbora, predstavnica mladine. Vse zbrane so nagovorili še župan občine Hoče – Slivnica Marko Soršak, Poveljnik GPO Občine Hoče – Slivnica in delegat GZ Maribor Boštjan Frangež, ravnatelj OŠ Dušana Flisa Hoče Alojz Velički ter drugi gostje. Zelo smo veseli prijateljskega sodelovanja z društvi: PGD Buče in Gerečja vas. Posebej ponosni pa smo na sodelovanje z društvoma iz sosednje Hrvaške: DVD Stara Ves in DVD Veliki Raven. Zaslužnim članom so bila podeljena odlikovanja, priznanja in napredovanja. Po končanem uradnem delu je sledila pogostitev in druženje.