130. redni občni zbor

130. redni občni zbor

V soboto 10.3. smo slavnostno obeležili 130. redni občni zbor PGD Hoče. S svojim obiskom so zbor počastili; predstavnik GZ Maribor, tov. Stanko Drevenšek, poveljnik GPO Hoče-Slivnica, tov. Boštjan Frangež, župan občine Hoče-Slivnica g. Marko Soršak, predsednica KS Reka-Pohorje ga. Zdenka Trinko, ravnatelj OŠ Dušana Flisa Hoče, g. Alojz Velički ter drugi predstavniki društev s katerimi v kraju in občini prijateljsko sodelujemo, seveda so v naši sredini bili tudi predstavniki gasilskih društev iz bližnje okolice. Med nami so bili tudi kolegi iz PGD Gerečja vas in PGD Buče, ter iz sosednje države, gasilci DVD Stara ves in DVD Veliki Raven iz Hrvaške.

Po uvodnem nagovoru predsednika društva, ter poročilih predsednika, poveljnika, blagajnika, nadzornega odbora, verifikacijske komisije, ter po pozdravnih nagovorih gostov, je sledilo poročilo kandidacijske komisije in izvedba volitev v organe društva za mandatno obdobje petih let (2018 – 2023).

Tako smo člani društva za predsednika ponovno izvolili Šac Jureta, za poveljnika pa Klep Tadeja. Nadzor nad poslovanjem še vedno vrši Novak Sabina, disciplinsko komisijo pa vodi Rus Robi.

Ob koncu smo se s podelitvijo društvenih plaket zahvalili Barišić Iliji, Jakob Ivanu ter Mom Mariji za dolgoletno in vestno delo v različnih odborih društva. Prav tako smo podelili napredovanja v čine, ter odlikovanja vsem zaslužnim članom društva.