131. redni občni zbor

131. redni občni zbor

V soboto 9.3. 2019 smo  obeležili 131. redni letni občni zbor PGD Hoče. S svojim obiskom so zbor počastili; predstavnik GZ Maribor in poveljnik GPO Hoče-Slivnica, tov. Boštjan Frangež, poveljnik civilne zaščite občine Hoče Slivnica tov. Boštjan Horvat, ravnatelj OŠ Dušana Flisa Hoče, g. Alojz Velički ter drugi predstavniki društev s katerimi v kraju in občini prijateljsko sodelujemo, seveda so v naši sredini bili tudi predstavniki gasilskih društev iz bližnje okolice. Med nami so bili tudi kolegi iz PGD Gerečja vas in PGD Buče ter iz sosednje države gasilci DVD Stara ves, prvič pa so nas počastili z obiskom PGD Zg. Polskava in PiGD Henkel Maribor Slovenija. 

Po uvodnem nagovoru predsednika društva, so sledila poročila predsednika, poveljnika, blagajničarke, nadzornega odbora,mladine, članic in verifikacijske komisije.

Predsednik Šac Jure je pozdravil nove člane, sledila pa je podelitev priznanj in odlikovanj. Po uradnem delu je sledilo prijetno druženje.