Zaščita in reševanje

Zaščita in reševanje

V naši občini se gasilci vsako leto spopadamo z najrazličnejšimi ujmami, od poplav, vetroloma, plazov, do razkritih streh in podrtih dreves. Prav iz tega vzroka se v našem društvu trudimo biti čim bolje opremljeni, da bi se lahko spopadli z vsako nevarnostjo, ki ogroža življenja in imetje. 

Osebna zaščitna oprema za delo z motorno žago

– 5 parov proti vreznih hlač – 5 parov zaščitnih protivreznih rokavic- 5 čelad z vizirjem in naušniki

Uporaba:

Ker živimo na Pohorju, kjer je teren zelo porasel z drevesi, je tudi velika možnost nastanka vetroloma. Naši člani se redno izobražujejo za varno delo z motornimi žagami, z zgoraj našteto opremo pa je poskrbljeno tudi za njihovo varnost. Nesreča namreč nikoli ne počiva, kar se je izkazalo za posebej resnično v času hudega žledoloma leta 2014.

Protipoplavne vreče

Uporaba:

Vreče se napolni s peskom ali drugim finim agregatom. Služijo kot prepreke za vodo pri poplavah.

Cerade

Uporaba:

Cerade se uporablja ob močnejšem vetru ali toči, ko pride do poškodb strešnih kritin. Z njimi lahko začasno pokrijemo poškodovane dele, ter tako preprečimo vdor vode.