Florjanova nedelja

Florjanova nedelja

V nedeljo 7.5.2017 smo se kot že več let zapored udeležili svete maše, ki je posvečena gasilcem na praznik našega zavetnika, sv. Florjana v nadžupnijski cerkvi sv. Jurija v Hočah. Svete maše smo se udeležili z društvoma PGD Bohova in PGD Razvanje. Po sveti maši smo bili povabljeni v župnišče na pogostitev. Zahvala gre župniku g. Alojzu Petriču in Župnijski karitas Hoče za povabilo in gostoljubnost!

FOTOGRAFIJE: PGD Bohova