Gasilski znaki in čini

Gasilski znaki in čini

Gasilski simboli (znaki) in čini, ki se uporabljajo v prostovoljnem gasilstvu v Sloveniji. Poklicni gasilci uporabljajo drugačne simbole in čine.

Znaki

GASILSKI ZNAK GASILSKI GRB ZNAK ZA KAPO

Čini – mladina

MLAJŠI PIONIR STAREJŠI PIONIR MLADINEC

Čini – članstvo

Do višjih in visokih častnikov, so čini za vse gasilce enaki, tako za organizacijsko strujo društva, kot za operativni del društva. Čine gasilci pridobimo s temeljnim gasilskim usposabljanjem, v stopnje pa napredujemo glede na čas v prejšnjem činu, ali glede na opravljeno dodatno gasilsko usposabljanje (specializacija).

 TEČAJ ZA GASILCA PRIPRAVNIKA  TEČAJ ZA OPERATIVNEGA GASILCA
GASILEC PRIPRAVNIK * GASILEC GASILEC
1. STOPNJE
GASILEC
2. STOPNJE

* gasilec pripravnik ni čin 

TEČAJ ZA VODJO SKUPINE
VIŠJI GASILEC VIŠJI GASILEC
1. STOPNJE
VIŠJI GASILEC
2. STOPNJE

 

TEČAJ ZA VODJO ENOTE
NIŽJI GASILSKI ČASTNIK NIŽJI GASILSKI ČASTNIK 1. STOPNJE NIŽJI GASILSKI ČASTNIK 2. STOPNJE

 

TEČAJ ZA VODJO ENOT
GASILSKI ČASTNIK GASILSKI ČASTNIK 1. STOPNJE GASILSKI ČASTNIK 2. STOPNJE

Pri višjih in visokih gasilskih častnikih, pa se čini razdelijo na dve področji, ki delujeta v društvu, in sicer na operativno in organizacijsko.

Čine za organizacijsko smer nosijo na svojih ramenih predsedniki, podpredsedniki, tajniki, . . . . Se pravi organizacijski kader društva.

Čine za operativno funkcijo pa poveljniki, podpoveljniki, ter pomočniki poveljnikov, . . . . To so gasilci, ki izvajajo naloge, katere jim naložijo organizacijski častniki, ter naloge, katere dobijo preko sistema zaščite in reševanja (se pravi intervencije . . . ).

Tako je sistem sestavljen v teoriji, v praksi pa marsikje organizacijski kader aktivno deluje tudi v operativi (hodi na intervencije), vendar ima v operativi glavno besedo poveljnik, podpoveljnik ali častnik z operativnim činom. Četudi je čin poveljnika nižji od čina predsednika mora predsednik spoštovati in delati po navodilih poveljnika (delovanje operative, intervencije).

TEČAJ ZA ČLANA VIŠJEGA POVELJSTVA
VIŠJI GASILSKI ČASTNIK VIŠJI GASILSKI ČASTNIK 1. STOPNJE VIŠJI GASILSKI ČASTNIK 2. STOPNJE

 

TEČAJ ZA VIŠJEGA STROKOVNEGA SVETOVALCA
VIŠJI GASILSKI ČASTNIK ORGANIZACIJSKE SMERI VIŠJI GASILSKI ČASTNIK 1. STOPNJE ORGANIZACIJSKE SMERI VIŠJI GASILSKI ČASTNIK 2. STOPNJE ORGANIZACIJSKE SMERI

 

TEČAJ ZA GASILSKE VODJE V REGIJI IN DRŽAVI
VISOKI GASILSKI ČASTNIK VISOKI GASILSKI ČASTNIK 1. STOPNJE VISOKI GASILSKI ČASTNIK 2. STOPNJE

 

NI TEČAJA – ČIN SE PODELI NA PREDLOG GZS
VISOKI GASILSKI ČASTNIK ORGANIZACIJSKE SMERI VISOKI GASILSKI ČASTNIK 1. STOPNJE ORGANIZACIJSKE SMERI VISOKI GASILSKI ČASTNIK 2. STOPNJE ORGANIZACIJSKE SMERI