Intervencije 2000

Intervencije 2000

INTERVENCIJE 2000

V arhivu intervencij je seznam vseh intervencij od 1998 leta naprej.

ŠT.

DATUM

INTERVENCIJA

LOKACIJA

1. 21.2. Požar Sp. Hoče, Flisova ulica
2. 10.1. Dimniški požar Sp. Hoče, Stara cesta
3. 4.3. Dimniški požar Rogoza, Cesta v Skoke
4. 11.3. Požar v naravi (trava) Sp. Hoče, Miklavška cesta
5. 31.5. Iskanje pogrešane osebe Pivola, Pohorski Dvor
6. 17.6. Požar v naravi Sp. Hoče, Šolska ulica
7. 19.6. Požar osebnega vozila Sp. Hoče, Flisova ulica
8. 27.6. Požar v naravi Rogoza
9. 8.7. Požar Pohorje, Slivniško Pohorje
10. 1.8. Požar osebnega vozila Sp. Hoče
11. 4.8. Požar v naravi Pivola
12. 30.8. Požar v naravi (gozd) Pivola

V letu 2000 smo, zraven zgoraj naštetih večjih intervencij, imeli še naslednje manjše intervencije, in sicer:

Prediranje in čiščenje kanalizacije 2 krat
Prevoz vode 35 krat *
Pranje cestišča 2 krat
Straže na raznih prireditvah 10 krat
Drugo (druga pomoč občanom) 6 krat

* glede na vpis v delovodno kjigo, ki ni točen zaradi časa npr: prevoz vode – od 10, do 18 ure – v tem času se opravi večje število prevozov, vendar žal iz knjige ni razvidno koliko, zato podatki niso točni, glede na zelo sušno leto, je treba podatek skoraj zagotovo zmnožiti vsaj z tri.