Intervencije 2003

Intervencije 2003

INTERVENCIJE 2003

V arhivu intervencij je seznam vseh intervencij od 1998 leta naprej.

ŠT.

DATUM

INTERVENCIJA

LOKACIJA

1. 13.1. Požar gospodarskega poslopja Sp. Hoče, Hočka cesta
2. 1.4. Požar v naravi Pohorje, Kapla
3. 29.4. Požar v naravi Pohorje
4. 30.4. Požar vozila Sp. Hoče
5. 3.5. Požar gospodarskega poslopja Sp. Hoče, Stara cesta
6. 4.5. Požar v naravi Polana
7. 17.5. Požar Hoče, Letališka ulica
8. 17.7. Požar Sp. Hoče
9. 27.8. Požar v naravi Rogoza
10. 12.10. Požar v naravi Sp. Hoče, Gozdna ulica
11. 26.10. Požar Hotinja vas
12. 5.12. Požar zabojnika za smeti Sp. Hoče
13. 12.12. Dimniški požar Pohorje, Hočko Pohorje
14. 25.12. Dimniški požar Zg. Hoče

V letu 2003 smo, zraven zgoraj naštetih večjih intervencij, imeli še naslednje manjše intervencije, sodelovali pa smo tudi na drugih gasilskih prireditvah in sicer:

Prediranje in čiščenje kanalizacije 7 krat
Prevozi vode 58 krat
Pranje cestišča 3 krat
Straže na raznih prireditvah 18 krat
Udeležba na občnih zborih, pogrebih, tekmovanjih … 4 krat
Vaje 4 krat
Druga pomoč občanom 4 krat