Intervencije 2004

Intervencije 2004

INTERVENCIJE 2004

V arhivu intervencij je seznam vseh intervencij od 1998 leta naprej.

ŠT.

DATUM

INTERVENCIJA

LOKACIJA

1. 24.1. Požar stanovanjskega objekta Pohorje, Hočko Pohorje
2. 26.1. Požar stanovanjskega objekta Pohorje, Hočko Pohorje
3. 20.3. Požar industrijskega objekta Sp. Hoče
4. 16.4. Požar Slivnica
5. 14.5. Požar industrijskega objekta Sp. Hoče, Miklavška cesta
6. 31.5. Požar počitniške prikolice Zg. Hoče
7. 10.9. Požar Slivnica
8. 19.9. Požar Pivola
9. 22.9. Požar stanovanjskega objekta Pohorje, Slivniško Pohorje
10. 2.10. Požar Pivola
11. 6.11. Dimniški požar Sp. Hoče, Stara cesta
12. 22.12. Požar zabojnika za smeti Sp. Hoče
13. 25.12. Požar zabojnika za smeti Sp. Hoče, Miklavška cesta

V letu 2004 smo, zraven zgoraj naštetih večjih intervencij, imeli še naslednje manjše intervencije, sodelovali pa smo tudi na drugih gasilskih prireditvah in sicer:

Prediranje in čiščenje kanalizacije 4 krat
Prevozi vode 4 krat
Pranje cestišča in prepustov 4 krat
Straže na prireditvah ipd. 12 krat
Udeležba na občnih zborih, pogrebih, tekmovanjih ipd. 17 krat
Vaje 6 krat
Druga pomoč občanom 9 krat