Intervencije 2005

Intervencije 2005

INTERVENCIJE 2005

V arhivu intervencij je seznam vseh intervencij od 1998 leta naprej.

ŠT.

DATUM

INTERVENCIJA

LOKACIJA

1. 17.1. Požar stanovanjskega objekta Sp. Hoče, Flisova ulica
2. 8.3. Požar osebnega vozila Polana
3. 18.3. Požar telefonskega droga Pohorje
4. 25.3. Prometna nesreča Sp. Hoče, Pohorska cesta
5. 26.3. Travniški požar Polana
6. 7.4. Travniški požar Sp. Hoče, Miklavška cesta
7. 13.4. Požar stanovanjskega objekta Pohorje, Hočko Pohorje
8. 27.4. Kletni požar Zg. Hoče
9. 30.4. Požar v naravi Sp. Hoče, Miklavška cesta
10. 13.5. Dimniški požar Sp. Hoče, Zelena ulica
11. 2.6. Požar stanovanjskega objekta Sp. Hoče, Hočka cesta
12. 3.6. Travniški požar Sp. Hoče, Pivolska cesta
13. 16.6. Poplave Sp. Hoče, Pohorska cesta
14. 3.7. Požar v naravi Sp. Hoče, Gozdna ulica
15. 26.7. Poplave Pivola, Pohorski Dvor
16. 26.10. Požar v naravi Sp. Hoče, Novo naselje
17. 24.11. Dimniški požar Pivola
18. 7.12. Požar zabojnika za odpadke Sp. Hoče, Miklavška cesta
19. 11.12. Požar osebnega vozila Glivnik, Križna Kapela

 

V letu 2005 smo, zraven zgoraj naštetih večjih intervencij, imeli še naslednje manjše intervencije, sodelovali pa smo tudi na drugih gasilskih prireditvah in sicer:

Prediranje in čiščenje kanalizacije in prepustov 14 krat
Prevozi vode 42 krat
Pranje cestišča 2 krat
Straže (prireditve, kurjenje ipd.) 8 krat
Udeležba na občnih zborih, pogrebih, tekmovanjih ipd. 14 krat
Vaje 5 krat
Druga pomoč občanom (proti plačilu) 5 krat