Intervencije 2006

Intervencije 2006

INTERVENCIJE 2006

V arhivu intervencij je seznam vseh intervencij od 1998 leta naprej.

ŠT.

DATUM

INTERVENCIJA

LOKACIJA

VEČ

1. 13.1. Požar osebnega vozila Avtocesta Fram – Hoče
2. 28.1. Dimniški požar Pohorje, Hočko Pohorje
3. 29.1. Ponovni dimniški požar Pohorje, Hočko Pohorje
4. 8.2. Dimniški požar Sp. Hoče, Pohorska cesta
5. 4.3. Odstranjevanje drevja (žled) Glivnik, Križna kapela
6. 5.3. Odstranjevanje drevja (žled) Pohorje
7. 3.5. Požar v naravi Pivola, Pohorski Dvor
8. 28.5. Poplave (hudournik prestopil strugo) Čreta
9. 20.6. Požar stanovanjskega objekta Sp. Hoče, Novo naselje
10. 8.7. Požar industrijskega objekta Sp. Hoče, Miklavška cesta
11. 25.7. Požar v naravi (KRAS 2006) Kras, Štanjel foto
12. 29.7. Neurje (prekrivanje strehe) Sp. Hoče, Pohorska cesta
13. 29.8. Požar zabojnika za smeti Sp. Hoče, Šolska ulica
14. 13.9. Požar osebnega vozila Sp. Hoče, Križna cesta
15. 19.11. Požar v naravi Sp. Hoče, Irgoličeva ulica
16. 7.12. Požar osebnega vozila (zapuščen) Pivola

V letu 2006 smo, zraven zgoraj naštetih večjih intervencij, imeli še naslednje manjše intervencije, sodelovali pa smo tudi na drugih gasilskih prireditvah in sicer:

Prediranje in čiščenje kanalizacije ter prepustov 9 krat
Prevozi vode 18 krat
Pranje cestišča 3 krat
Gasilske straže (prireditve, kurjenja ipd.) 6 krat
Udeležba na občnih zborih, pogrebih, tekmovanjih ipd. 16 krat
Vaje 2 krat
Druga pomoč občanom (proti plačilu) 6 krat