Intervencije 2009

Intervencije 2009

INTERVENCIJE 2009

ŠT.

DATUM

INTERVENCIJA (razlog ali stvar)

LOKACIJA

VEČ

1.

4.1.

Požar zapuščenega objekta (Grad Slivnica)

Slivnica (Čreta)

info

2.

27.1.

Podrto drevo (Sneg)

Slivniško Pohorje

info, foto

3.

28.1.

Podrto drevo (Sneg)

Slivniško Pohorje

info

4.

30.3.

Požar v hlevu (Plini)

Sp. Hoče (Miklavška cesta)

info, foto

5.

8.4.

Reševanje živali (Muca na drevesu)

Hočko Pohorje

info,

6.

18.5.

Neurje – Visoka voda (Podvoz železnica, Flisova, Miklavška, Cesta v Skoke in Bohova)

Sp. Hoče, Bohova in Rogoza

info, foto

7.

22.5.

Neurje – Visoka voda (Podvoz železnica, Flisova, Miklavška)

Sp. Hoče

info,

8.

26.5.

Neurje – Visoka voda

Sp. Hoče, Zg. Hoče

info,

9.

3.8.

Neurje – Zalitje meteornih jaškov

Sp. Hoče, Križna in Stara cesta

info,

10.

4.8.

Neurje (poplave) – zalitje ulic, kleti, prekrivanje streh . . .

Sp. Hoče (Bohovska, Miklavška in Gozdna) Hotinja vas (Ravna, Ob Gozdu)

info, foto

11.

5.8.

Požar osebnega vozila

Sp. Hoče, Cesta Hoče – Rogoza

info,

12.

8.8.

Požar osebnega vozila

Hočko Pohorje

info,

13.

25.8.

Požar gospodarskega objekta (SANA Hoče)

Sp. Hoče, Stara cesta

info, foto

14.

15.10.

Požar poslovnih prostorov (kalorifer)

Rogoza (Zapori)

info,

15.

17.10.

Požar osebnega vozila

AC – MB – LJ

info,

V letu 2009 smo, zraven zgoraj naštetih večjih intervencij, imeli še naslednje manjše intervencije, sodelovali pa smo tudi na drugih gasilskih prireditvah in sicer:

Prediranje in čiščenje kanalizacije, ter cestnih prepustov

17 krat

Prevoz pitne vode

53 krat

Pranje in polivanje cestišča (parkirni prostori ipd.)

4 krat

Straže (na prireditvah, ob kurjenje ipd.)

13 krat

Drugo (podiranje dreves ter druga pomoč občanom)

5 krat

Udeležba na vajah (operativa)

5 krat

Lažni alarmi

1 krat

Druge udeležbe

11 krat