Intervencije 2011

Intervencije 2011

INTERVENCIJE 2011

V arhivu intervencij je seznam vseh intervencij od 1998 leta naprej.

ŠT.

DATUM

INTERVENCIJA

LOKACIJA

VEČ

1. 21.1. Požar ostrešja Radizel, Ulica talcev info
2. 21.1. Dimniški požar Sp. Hoče, Flisova ulica info
3. 31.1. Sobni požar Sp. Hoče, Senčna pot info
4. 2.2. Dimniški požar Pivola info
5. 11.2. Požar ostrešja Slivniško Pohorje info
6. 15.3. Požar ruševine Hočko Pohorje info
7. 20.3. Kletni požar Rogoza, Cesta v Skoke info
8. 11.4. Požar cipres Zg. Hoče info
9. 4.6. Poplave meteorne vode Sp. Hoče, Polska cesta info
10. 10.6. Požar osebnega vozila Sp. Hoče, Križna cesta info
11. 13.8 Prometna nesreča Sp. Hoče, glavno križišče info
12. 19.8. Neurje Pohorje info
13. 24.8. Požar kesona Sp. Hoče, Miklavška cesta info
14. 23.10. Požar stanovanjski objekt Zg. Hoče info
15. 3.12. Požar gostinski objekt Radizel info
16. 21.12. Dimniški požar Hočko Pohorje info

Zraven zgoraj naštetih intervencij, smo v letu 2011 opravili temeljito testiranje radijskih zvez na območju našega požarnega rajona, predvsem na Pohorju in ugotovili, da je delovanje zvez na območju Pohorja katastrofalno, z ugotovitvami smo seznanili pristojne službe.

Prevozi vode 17 krat
Požarne straže 6 krat
Prediranje, pranje (kanalizacije, prepustov, cestišč …) 9 krat
Vaje (društvene, občinske …) 16 krat
Delovne akcije 10 krat
Druga pomoč občanom (proti plačilu) 5 krat