Intervencije 2012

Intervencije 2012

INTERVENCIJE 2012

V arhivu intervencij je seznam vseh intervencij od 1998 leta naprej.

ŠT.

DATUM

INTERVENCIJA

LOKACIJA

VEČ

1. 13.1. Travniški požar Slivniško Pohorje info
2. 18.1. Dimniški požar Sp. Hoče, Zg. Hoče info
3. 23.1. Požar poslovno-industrijskega objekta Bohova info
4. 30.1. Dimniški požar Pivola, Pohorski Dvor info
5. 2.2. Dimniški požar Čreta, Veronikina cesta info
6. 4.2. Požar smetnjaka Sp. Hoče, Pohorska cesta info
7. 9.3. Travniški požar Slivnica, Mariborska cesta info
8. 19.3. Dimniški požar Hočko Pohorje info
9. 30.3. Travniški požar – lažni alarm Zg. Hoče info
10. 8.4. Požar nove športne dvorane – lažni alarm Sp. Hoče, Šolska ulica info
11. 13.4. Požar v industrijski coni – Lesnina Sp. Hoče, Miklavška cesta info
12. 21.4. Kletni požar Radizel, Prečna ulica info
13. 17.6. Reševanje mačke Sp. Hoče, Miklavška cesta info
14. 29.7. Odlomljena veja Sp. Hoče, Šolska ulica info
15. 2.8. Požar v industrijski coni Sp. Hoče, Miklavška cesta info
16. 9.9. Požar stanovanjskega objekta Hotinja vas, Hotinjska cesta info
17. 21.9. Požar gospodarskega objekta Hotinja vas, Krožna pot info
18. 30.9. Požar stanovanjskega objekta Sp. Hoče, Zelena ulica info
19. 1.10. Požar delovnega stroja Sp. Hoče, Bohovska ulica info
20. 9.10. Črpanje vode Sp. Hoče, Mlinska ulica info
21. 28.10. Snegolom Pohorje info
22. 5.11. Poplave Celotno območje Hoč info
23. 17.11. Požar kioska Sp. Hoče, Miklavška cesta info
24. 24.12. Požar osebnega vozila Sp. Hoče, Zelena ulica info

 

Zraven zgoraj naštetih intervencij, smo v letu 2011 opravili temeljito testiranje radijskih zvez na območju našega požarnega rajona, predvsem na Pohorju in ugotovili, da je delovanje zvez na območju Pohorja katastrofalno, z ugotovitvami smo seznanili pristojne službe.

Prevozi vode  93 krat
Gasilske straže 15 krat
Prediranje, pranje (kanalizacije, prepustov, cestišč …)  krat
Vaje (društvene, občinske …)  krat
Delovne akcije  krat
Druga pomoč občanom (proti plačilu)  krat