Intervencije 2013

Intervencije 2013

INTERVENCIJE 2013

arhivu intervencij je seznam vseh intervencij od 1998 leta naprej.

ŠT.

DATUM

INTERVENCIJA

LOKACIJA

VEČ

1. 17.1. Kletni požar Radizel, Ulica Milke Volk info
2. 26.1. Pogrešana oseba Pohorje – “Na Prepihu” info
3. 5.2. Travniški požar Pohorje (cesta Mb-Areh) info
4. 19.3. Stanovanjski požar Bohova info
5. 2.4. Požar vozila Industrijska cona info
6. 3.4. Črpanje vode Hočko Pohorje info
7. 22.4. Požar Slivniškega gradu Čreta info
8. 8.5. Poplave fakulteta Pivola info
9. 1.6. Črpanje vode Hočko Pohorje info
10. 21.7. Požar Surovine Maribor – Tezno info
11. 29.7. Podrto drevo Pivola – drevored info
12. 21.8. Požar jaška Rogoza – zapori info
13. 24.8. Požar stroja Industrijska cona info
14. 24.8. Reševanje mačke Industrijska cona info
15. 9.11. Poplavljanje cestišča Pivola – drevored info
16. 24.11. Poplavljena hiša Pivola info
17. 30.11. Podrto drevo Križna cesta info

 

Prevozi vode    33-krat
Požarne straže    13-krat
Vaje (društvene, občinske …)     9-krat
Delovne akcije    17-krat