Intervencije 2017

Intervencije 2017

 

ŠT.

DATUM

INTERVENCIJA

LOKACIJA

VEČ

1. 15.1. Črpanje vode Polana info
2. 17.1. Dimniški požar Sp. Hoče, Čobčeva ulica info
3. 23.2. Vetrolom Državna cesta Hoče – Areh info
4. 20.3. Požar objekta Radizel, Vezna ulica info
5. 22.4. Požar na prostem Sp. Hoče, Pivolska cesta info
6. 11.7. Neurje Sp. Hoče, Pivola info
7. 12.7. Pomoč po neurju Pivola, Botanični vrt info
8. 31.7. Veter odkril cerado Sp. Hoče, Slivniška cesta info
9. 10.8. Neurje Sp. Hoče, Križna in Miklavška c. info
10. 11.8. Črpanje vode Sp. Hoče, Flisova ulica info
11. 11.8. Pokrivanje strehe Sp. Hoče, Hočka cesta info
12. 12.12. Podrti drevesi Državna cesta Hoče – Areh, Pivola info
13.  17.12. Požar na objektu Rogoza, Cesta ob gramoznici  info 

 

Prevozi vode    50-krat
Požarne straže    14-krat
Vaje (društvene, občinske …)    23-krat
Delovne akcije    42-krat