Izjava za javnost – Resničnosti šov Gasilci: Enota 14

Izjava za javnost – Resničnosti šov Gasilci: Enota 14

Danes smo s strani naše matične organizacije Gasilske zveze Slovenije dobili naslednje sporočilo:

Spoštovani.

Na skupni seji Upravnega odbora in Poveljstva Gasilske zveze Slovenije dne 19.12.2014 je bil sprejet sklep, da Gasilska zveza Slovenije ne pristopi k sodelovanju pri Resničnostnemu šovu Gasilci: Enota 14 (POP TV).

Z gasilskimi pozdravi.

Gasilska zveza Slovenije

Ker je gasilstvo urejena organizacija, v kateri se red, disciplina in hierarhija spoštujejo, smo zgoraj citirano sporočilo vzeli kot ukaz. Upravni odbor PGD Hoče se je na dopisni seji s tem sporočilom seznanil, ter o njem obvestil vse svoje člane s pripisom:

Prostovoljno gasilsko društvo se resničnostnega šova Gasilci: Enota 14 (POP TV) ne bo udeležilo ne kot društvo, niti se omenjenega šova ne bo udeležil noben naš član kot posameznik!

Omenjen šov bi rad med prostovoljci našel NAJBOLJŠEGA posameznika in NAJBOLJŠE društvo. To je direkten napad na naše osnovno načelo, saj se prostovoljni gasilci kot posamezniki nikoli ne delimo na NAJBOLJŠE, saj smo vsi enakovredni, enakopravni, VSI smo NAJBOLJŠI! Za vsakim uspešnim posredovanjem ne stoji posameznik, ampak dobro uigrana ekipa gasilcev, ki s timskim delom premagujemo vse ovire, ki so postavljene pred nas. Da smo pri tem uspešni, dokazujemo vsakodnevno na intervencijah po celotni Sloveniji – za to res ne potrebujemo resničnostnega šova!

Upravni odbor PGD HOČE