Namestitev AED

Namestitev AED

Občina Hoče – Slivnica je na pročelje našega gasilskega doma namestila AED napravo. V primeru nenadnega srčnega zastoja je pravočasna in pravilna uporaba naprave razlika med življenjem in smrtjo. …–….–….—..-..-..-…………