Nekdanji vodilni

Nekdanji vodilni

Vodstvo društva skozi zgodovino.

Od ustanovitve . . . do druge svetovne vojne.

NAČELNIKI oz. POVELJNIKI (takrat je bila predsedniška in poveljniška funkcija združena)

Med leti  1888 – 1914 : Andre Pfeifer, Heinrich Witzler, Raimund Wiesler, Paul Vernik, Mathias Kropiunig, Josef Bregant, Anton Keber, Franz Primetz, Johann Stanitz, Josef Pfeifer.

Med leti 1914 in 1921 ni arhiviranih podatkov o funkcijah članov, ki so delovali v času prve svetovne vojne.

Med leti 1921 in 1927 sta bila načelnika: Pavel Vernik in Jožef Pfeifer ml., podnačelnika: Anton Rotmer in Franc Šantl, poveljniki čet in njihovi namestniki, pa so bili: Jožef Pfeifer ml, Jože Šantl, Franc Pristovnik, Jernej Kovač, Anton Pehar in drugi. Med leti so se člani menjavali v različnih funkcijah.

Žal v društvu nimamo podatkov od 1927 do konca druge svetovne vojne. Zagotovo pa je društvo v tistem času delovalo.

Od druge svetovne vojne, do danes

PREDSEDNIKI: Alojz Greif, Štefan Lorenčič st., Ludvik Lobnik, Franjo Lorenčič, Drago Černčec in Jure Šac.

POVELJNIKI: Viktor Semelbauer, Alojz Greif, Štefan Lorenčič st., Silvo Gaiser, Milko Fric, Franc Grašič, Franc Škofič, Stanko Pehar, Milan Kučer, Stanislav Planinšec, Drago Černčec, Stanislav Polajžar, Sebastijan Visočnik in Ilija Barišić.