Nenapovedana društvena vaja v podjetju Schenker

Nenapovedana društvena vaja v podjetju Schenker

Operativna enota PGD Hoče je bila v četrtek (26.10.2017) nenapovedano pozvana na društveno vajo. Namišljena intervencija se je tokrat odvijala v industrijski coni, v podjetju Schenker. Po prejetem pozivu, ob 17:00, smo takoj izvozili z voziloma GVC-16/25 in GVM-1. Na poziv se je skupno odzvalo 10 gasilk in gasilcev. Med samo vožnjo na mesto »požara« se je prva napadalna skupina že opremila z izolirnimi dihalnimi aparati in ostalo opremo za vstop in preiskovanje prostorov. Po samem prihodu pa smo se tokrat posvetili preventivnim nalogam in ogledu prostorov podjetja. Požarna preventiva je širok pojem, ki vključuje različne dejavnosti z enakim ciljem, in sicer varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja. Nam gasilcem so zagotovo v interesu predvsem vsi tisti ukrepi, ki skrbijo, da bodo ustrezno urejeni vsi pogoji za hitro in učinkovito intervencijo. Ta del preventive, ki jo lahko imenujemo tudi gasilska preventiva, skrbi predvsem za to, da bodo ustrezno določene in označene intervencijske poti oziroma površine za gasilce ob zgradbah, ustrezno grajena in vzdrževana hidrantna omrežja, zagotovljeno kvalitetno obveščanje o izrednem dogodku, ustrezno izdelani požarni načrti ipd.