Oznake položajev

Oznake položajev

alt

Oznake položajev (funkcij) gasilcem povedo, katero funkcijo v društvu, zvezi ima kateri gasilec. Ali je samo član, ali je član kakšnega odbora, je poveljnik, predsednik itd.

Funkcije v društvu

PIONIR, MLADINEC DESETAR DESETAR VODJA ENOTE, PODPOVELJNIK, NAMESTNIK POVELJNIKA POVELJNIK
alt alt alt alt
ČLAN DRUŠTVA ČLAN DRUŠTVENIH ODBOROV (UO,NO) TAJNIK, PODPREDSEDNIK PREDSEDNIK
alt alt alt alt
ČASTNI POVELJNIK ČASTNI PREDSEDNIK    
alt alt    

Oznake položajev v občini, sektorju

POVELJNIK SEKTORJA OBČINSKI PODPOVELJNIK OBČINSKI POVELJNIK
alt alt alt

Oznake položajev v GZ (gasilski zvezi)

ČLAN POVELJSTVA GZ PODPOVELJNIK GZ POVELJNIK GZ
alt alt alt
ČLAN PREDSEDSTVA GZ PODPREDSEDNIK GZ PREDSEDNIK GZ
alt alt alt

Oznake položajev v GZS (gasilska zveza Slovenije)

REGIJSKI POVELJNIK, POMOČNIK POVELJNIKA GZS PODPOVELJNIK GZS POVELJNIK GZS
alt alt alt
ČLAN PREDSEDSTVA GZS PODPREDSEDNIK GZS PREDSEDNIK GZS
alt alt alt