Poplave ob vodotokih – Zg. Hoče

Poplave ob vodotokih – Zg. Hoče

Komaj smo končali s prvo intervencijo, že so se oglasili pozivniki, na katerih se je izpisalo, da v Zg. Hočah potok ogroža stanovanjski objekt. Ob prihodu na kraj, smo ugotovili, da je potok zamrznil in si pod ledom poiskal drugo pot. S pomočjo strojne mehanizacije Šotiček Marjana smo razbili led na strugi potoka v dolžini cca 500 m in sprostili tok. Prisotni smo bili z dvema voziloma in šestimi gasilci.