Prikazna vaja ob 130. obletnici

Prikazna vaja ob 130. obletnici

Gasilci iz Hoč smo  v sklopu praznovanja naše 130 letnice izvedli prikazno vajo na  Večnamensko športno dvorano v Hočah. Po predpostavki je strojnik bagerja ob kopanju nove škarpe zadel ob bombo iz 2. svet. vojne, ki je nato poškodovala več ljudi v okolici ter povzročila požar na bližnjih objektih, več oseb je ostalo ujetih v prostorih športne dvorane.  Na vajo smo povabili vsa sosednja društva, s katerimi se srečujemo tudi ob pravih intervencijah, ter druge strokovne službe, ki bi ob takšnem realnem scenariju bile napotene na kraj dogodka. 

Na vaji so poleg PGD Hoče sodelovala tudi društva: PGD Bohova, PGD Hotinja vas, JZ Gasilska brigada Maribor, PGD Razvanje, PGD Miklavž na Drav. polju, PGD Fram in PGD Rače, ekipa Prehospitalne enote ZD Adolfra Drolca MariborPolicija, REPS, Slovenska vojska ter Elektro Maribor.  Skupaj je tako sodelovalo 80 posameznikov iz različnih enot z 20 vozili, ter 21 prostovoljcev, ki so predstavljali poškodovane in ujete. 

Vajo si je ogledal tudi g. župan Marko Soršak, tov. poveljnik GZ MB Samo Robič, ter poveljnik GPO Hoče-Slivnica tov. Boštjan Frangež.

Iskrena zahvala vsem sodelujočim, ki ste pomagali to vajo izpeljati!