Razglas – Nov pravilnik

Razglas – Nov pravilnik

Disciplinska komisija PGD Hoče v skladu z 32. členom Statuta PGD Hoče razglaša, da v vstopa v veljavo nov pravilnik o disciplinskem postopku, sprejet na zboru članov 12. 3. 2016. Nov pravilnik je posodobljena verzija pravilnika, ki ga je v letu 2011 pripravila GZS. 

Pravilnik vstopi v veljavo naslednji dan po njegovi razglasitvi, tako da začne veljati s 15. 3. 2016 in je dostopen na spodnji povezavi.

Pravilnik o disciplinskem postopku.pdf

 

Upamo, da ga ne bo potrebno nikoli uporabiti tudi v praksi.

Disciplinska komisija PGD Hoče