Stari protokoli

Stari protokoli

ZANIMIVO IZ ZGODOVINE

Iz delovodnih knjig od ustanovitve . . . 

31.3.1931 ob pol šestih v gostilni Ortlih.

Zelo važna zadeva za motorno brizgalno. Gasilno društvo in občinski odborniki so predlagali, da se glasom pogodbe motorna brizgalna radi nedelovanja in defektov stavi tovarni Smekal na razpolago in dobavi novo brezhibno motorno brizgalno in si tudi odtegnejo narastle stroške pri preizkušnjah pri prvem obroku. Celi skupni sklep je bil poslan tovarni, priporočeno.

31.3.1931 ob pol šestih v gostilni Ortlih.

Zelo važna zadeva za motorno brizgalno. Gasilno društvo in občinski odborniki so predlagali, da se glasom pogodbe motorna brizgalna radi nedelovanja in defektov stavi tovarni Smekal na razpolago in dobavi novo brezhibno motorno brizgalno in si tudi odtegnejo narastle stroške pri preizkušnjah pri prvem obroku. Celi skupni sklep je bil poslan tovarni, priporočeno.

Javna seja 17.10.1921 ob 7 uri zvečer v prostorih gostilne Šantl.

Navzočih 16 udov.

Dnevni red:

  1. Odobrenje zadnje seje
  2. Spremstvo in sodelovanje novih zvonov
  3. Zvone spraviti v zvonik

Točka dva, tovariš načelnik Vernik Pavel predlaga sledeče:
Skliče osem prostovoljnih in zanesljivih mož od odbora, kateri morajo na dan 22. oktober 1921 v Račah naložiti tri nove zvonove, ter jih spremljati do cerkve v Sp.Hočah in sicer službeno:  Brecl Bogomir, Oblak Franc, Grabec Ivan, Strašnik Jožef,  Jarc Karol, Krhe Franc, Fras Martin in Jarc Anton.
Za spremstvo od farne meje pri Slivnici mora vse prosto moštvo nastopit, pri katerih bodo, načelnik Vernik Pavel, Starc Jožef in Brecl Bogomir, kot jezdeci s konjem spremljali.
Šantl Franc predlaga, da bi se moralo zvonove in moštvo fotografirati.
Javna seja 5.3.1922 ob dveh popoldne pri Šantlu.
Točka 3.
Na novo sestavljeno gasilsko društvo v Studencih pri Mariboru je zaprosilo za podporo v prid nabave prepotrebnih stvari, ter tukajšnji odbor sklene enoglasno darovati iz svoje blagajne v znesku 160 K (kron). K temu priloži gospod načelnik Vernik Pavel 40 K, Šantl Franc (gostilničar) 50 K, Rottmar Anton (mesar) 10 K, Koprivnik Mitijaz 10 K, tako da je skupna vsota 270 K.
Točka 5.
En sodček piva, si društvo dovolilo naročit na cerkveni račun za nalaganje, opremljanje in odlaganje novih zvonov, ter jih spraviti v zvonik, ker pa cerkveni konferenčni odbor ni hotel plačati, je društveni odbor sklenil da plača sam 350 K.

Protokol z dne 26.4.1921 – ob 7 uri zvečer občni zbor v gostilni Šantl.

Sklep: tovariš načelnik Vernik Pavel daruje najlepše drevo v prid prostovoljnemu gasilskemu društvu Sp. Hoče brezplačno, katero lahko društvo 30 aprila 1921 ob 4 uri popoldne kot prvo darovano postavi pri gostilni Šantl.  Da bi se drevo okrasilo se zaprosi sosede in dobre prijatelje društva za pomoč. Drevo se bo po licitaciji prodalo, pridobljena sredstva gredo v društveno blagajno. Tovariš načelnik poroča, da je posodil en Heligorn  in Bashorn gospodu Trbis Petru v Razvanju, da isto zato pridejo pri stavitvi mlaja v Sp. Hoče z godbo in to brezplačno. Tovariš načelnik predlaga da zaradi velike daljave in nesreče pri konjih pridejo le sledeče občine v poštev in sicer: Sp. Hoče, Gornje Hoče, Pivola, Razvanje, Bohova, Rogoza, Slivnica, Orehova vas, Hotinja vas in ob velikem požaru tudi Rače, katere se mora iz zvonika varno pogledati.

Protokol z dne 16.3.1910

– na predlog Josef Moderja se sklene, da se gasilci letošnjega praznovanja Kristusovega vstajenja zaradi splošne nepriljubljenosti kaplana Krainza ne bodo udeležili.
Protokol iz dne 16. Marca 1901 – Kot požarni alarmi so se določili naslednji signali. Za Spodnje Hoče se zvoni z velikim zvonom; za vasi pod državno cesto, 2 udarca po malem, 2 udarca po velikem zvonu; za kraje nad državno cesto 3 udarci na veliki in 3 udarci na mali zvon; za Slivnico samo en udarec po velikem in en udarec po malem zvonu.

Protokol iz dne 17. Marec  1893

– Redne vaje se pričnejo na cvetno nedeljo in se bodo odvijale ob sobotah. Za bolj učinkovito opozarjanje na požar, bodo odslej imeli v gostišču Rojko ključ od cerkvenega zvonika.

Protokol z dne 9. Novembra 1890

– 1. v primeru požara pri Fürstu se ima brizgalna peljati skozi dvorišče posestnika Stolza in se postaviti v sadovnjaku ob potočni strugi vizavi gostišča Pfeifer. 2. Za objekt, po domače Weras se ima brizgalna postaviti na Kreuzshneiderjevem mostu in voda iz glavnega potoka pri Vozniku speljati v stranski potok. 3. Pri vseh drugih objektih pri potoku, se nastavitev brizgalne ponuja sama, vendar se pri tem ne sme prezreti smer vetra. 4. Pri objektih, ki so pri cesti proti Zg. Hočah, bi bila ob požaru največja prednost, če bi se dalo pri Hergouthu  speljati vodo iz glavnega potoka v stranski jarek.