Storitve

Storitve

CENIK

Storitev, izposoj in najema. 
Storitve se izvajajo samo na območju občine Hoče – Slivnica. Prav tako tudi izposoja, ki je možna samo za občane občine Hoče – Slivnica. Najem prostorov je možen tudi za prebivalce iz drugih okoliških občin.

STORITVE

Za izvajanje storitev kontaktirajte:

DANIJEL VERNIK, poveljnik – 064 296 699
ŽIGA ŠTERN, predsednik – ‭064 296 698‬

POŽARNE STRAŽE:

GASILEC (delavnik med 06 – 22 uro)  15 € / gasilec na uro
GASILEC (delavnik med 22 – 06 uro)  18 € / gasilec na uro
GASILEC (nedelje, prazniki med 00 – 24 uro) 20 € / gasilec na uro
IZVOZ VOZILA  50 € / na izvoz
VSAKA NADALJNJA URA VOZILA  20 € / na izvoz

V PRIMERU PORABE CELOTNE  CISTERNE IN POVRATKA NA KRAJ SE ZARAČUNA PONOVNI IZVOZ

 50 € / na izvoz

PREVOZI PITNE VODE:

Za fizične osebe:

VOZILO 2 (GVC 16/25) 2500 litrov  30 € / na prevoz
VOZILO 3 (GVC 16/70) 7000 litrov  80 € / na prevoz

Za pravne osebe:

VOZILO 2 (GVC 16/25) 2500 litrov  40 € / na prevoz
VOZILO 3 (GVC 16/70) 7000 litrov  100 € / na prevoz

POMEMBNO OBVESTILO:
Prevoz se izvrši v najkrajšem možnem času, predvidoma v 48 urah od naročila.

IZVLEKA VOZIL NA CESTIŠČE:

VOZILO 1 (VGV)  50 € / na izvlek
VOZILO 2 (GVC 16/25)

PRANJE KANALIZACIJE IN CESTNIH PREPUSTOV:

IZVOZ  60 € / na izvoz vozila
VSAKA NADALJNJA URA  30 € / za vsako nadaljno uro dela

PRANJE CESTIŠČA:

VOZILO 2 (GVC 16/25)  30 € / na izvoz vozila*
VOZILO 3 (AC 16/70)  60 € / na izvoz vozila*
ROČNO PRANJE + 20 € / za vsako nadaljno uro dela

* ko vozilo porabi zalogo vode, se vrne v bazo, napolni rezervoar in nato vrne na delovišče (nov izvoz). Zaračuna se potrebno število izvozov.

PODIRANJE DREVES:

VOZILO 1 (VGV)  150 € / na izvoz vozila +
 20 € 
/ za vsako nadaljno uro dela
Odvoz zagotovi stranka sama!
VOZILO 2 (GVC 16/25)
VOZILO 3 (AC 16/70)

ODSTRANJEVANJE ŽUŽELK:

Odstranjevanje osjih in sršenjih gnezd (Čebel NE odstranjujemo)! 
POMEMBNO: Agent za zatiranje žuželk (vsaj 3 komade razpršila EFFECT) priskrbi stranka sama!

STORITEV  50 € 

DRUGE STORITVE:

Ki smo jih s svojim znanjem in tehniko sposobni opraviti.
POMEMBNO: Cena se lahko spremeni glede na zahtevnost opravila!

VOZILO 1 (VGV)  30 € / na izvoz vozila +
 20 € / za vsako nadaljno uro dela
VOZILO 2 (GVC 16/25)
VOZILO 3 (AC 16/70)

RAZNE IZPOSOJE IN NAJEMI

Za izposojo kontaktirajte:

DANIJEL VERNIK, poveljnik – 064 296 699
ŽIGA ŠTERN, predsednik – 064 296 698‬
FRANCI SLEJKO, hišnik – 041 721 726

POMEMBNO OBVESTILO: GVM-1 NI predmet izposoje!

 Izposodi se lahko oprema, ki ni v prvem planu v primeru intervencije. Za izposojo pivskih garnitur se obrnite na hišnika. Za ostalo pa kontaktirajte poveljnika ali predsednika. Ob prevzemu se zberejo osebni podatki naročnika oz. se sklene pogodba o najemu!

RAZNE ARMATURE in DRUGA OPREMA  10 € / na dan
PIVSKE GARNITURE (miza + dve klopi)  10 € / na dan
CERADE   10 € / na dan

VELIKA DVORANA

Velika dvorana je primerna za razna praznovanja, obletnice, razstave ipd. V njej je možno tudi izvajanje raznih seminarjev, saj je v dvorani nameščen projektor. Dvorano je po uporabi potrebno počistiti! Ob prevzemu dvorane se sklene pogdbo o najemu.

NAJEM ZA 24 UR (zabave) NAJEM NA URO (pravne osebe – seminarji)
250 € / dan  40 € / uro

(Cenik v veljavi od 18. 2. 2022, potrjen iz strani UO PGD Hoče)