Ustanovna listina

Ustanovna listina

PGD Hoče je bilo uradno ustanovljeno davnega 13. maja 1888 leta v gostišču Pfeifer v Sp. Hočah. Vendar dokumenti v arhivu v Gradcu, pričajo, da je Prostovoljno gasilsko društvo Hoče na tem območju delovalo že pred letom 1880. Prvi zapis v slovenskem jeziku se je v delovodni knjigi pojavil 27 februarja 1921.

V ustanovni listini 13 maja 1888 so naši predniki zapisali:

Protokol z dne 13 maja 1888 – ustanovitveni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Spodnje Hoče, število udeležencev 35, kraj: Gostišče Pfeipfer.
Vodja ustanovnega odbora, Andrej Pfeipfer je imel slavnostni nagovor. Za zapisnikarja so izbrali Josefa Sabatija. Pfeipfer je navzočim prebral pravilnik (tudi statut), potrjen tudi od Graškega državnega namestništva. V vodstveni odbor, so bili izvoljeni naslednji člani:

 

  • Kot poveljnik, načelnik Heinrich Witzler
  • Kot namestnik poveljnika Johann Hergouth
  • Kot blagajnik Karel Novak
  • Kot tajnik Josef Sabati
  • Josef Pfeipfer pa kot vodja skladišča

Ostali poveljniki čet: Max Tramschek (poveljnik lestvene čete / plezalcev), Jakob Koler (namestnik poveljnika lestvene čete), Josef Bregant (poveljnik brizgalne čete), Josef Kauchic (namestnik poveljnika brizgalne čete), Andreas Pfeifer (poveljnik stražne čete), Anton Maleiner (namestnik poveljnika stražne čete)

Zapisnik se konča s stavkom:

NAJ DRUŠTVO USPEVA V DOBRO IN ZAŠČITO BLIŽNJEGA IN NAJ PRIZADEVANJE ZA TO PLEMENITO DEJANJE OSTANE NEOMAJNO!

 

Ustanovno listino, kakor tudi vse vpise v delovodno knjigo od uradnega nastanka društva, do danes, gasilci varno hranimo in čuvamo v prostorih gasilskega doma.

Fotografije ustanovne listine, ter prvega zapisa v slovenskem jeziku:

Prvi zapis v slovenskem jeziku

 
Ustanovna listina, prva stran.
 
Ustanovna listina, druga stran.
 
Ustanovna listina, tretja, zadnja stran.