Vaja Leykam

Vaja Leykam

Dne 27.3.2014 smo imeli občinsko vajo v industrijski coni na objekt Leykam. Predpostavka vaje je bilo gašenje z motorno brizgalno. Vodo smo črpali iz vodnega zajetja, katero je bilo oddaljeno cca 250 m, zato so nam delo zelo olajšale košare za cevi, s katerimi smo cevi tudi hitreje in lažje položili. Gasilci iz Hoč smo na vaji sodelovali z  voziloma dva in štiri s prikolico ter 15 gasilci. Na vaji so sodelovali tudi kolegi iz PGD Bohova in Hotinja vas.

Po končani vaji smo vsa tri društva iz občine Hoče-Slivnica od občinskega sistema za zaščito in reševanje prejela električne agregate in črpalke za fekalne vode. Vajo je vodil občinski poveljnik tov. Boštjan Frangež. Vaji so prisostvovali tudi župan občine Hoče-Slivnica g. Jože Merkuš, strokovna sodelavka za ZiR na občini ga. Silva Božnik, poveljnik CZ občine g. Rudi Kocpek in seveda direktor podjetja Leykam g. Tomaž Alegro, kateremu se na tem mestu tudi zahvaljujemo za dovoljenje za izvedbo vaje.