Vaja – Bohova

Vaja – Bohova

Danes je na objektu Merkatorja na Bohovi potekala občinska vaja za 80. obletnico PGD Bohova. Vaje so se udeležila vsa društva občine. PGD Bohova se je pripeljala z GV1 in GVC 16/25, PGD Hoče, PGD Hotinja Vas in PGD Razvanje z GVC 16/25 in poklicni kolegi iz JZZPR z vozilom 10. Prav tako se je sestavila ekipa bolničarjev, ki je prišla na prizorišče z vozilom GVM iz Hoč.

Vaja je potekala tako, da se je sprva aktiviralo enoto PGD Bohova, ki je postavila trodelno raztegljivo lestev, moštvo v vozilu GV1 je medtem pripravilo tlačni vod za napajanje vozil iz hidranta do glavnega vhoda v objekt. Tri minute kasneje se je aktivirala enota PGD Hoče, ki je izvedla notranji napad (gašenje požara in iznos ponesrečenca). Dve minuti zatem, ob 19:05, se je aktiviralo ekipo bolničarjev, ki je prevzela oskrbo in prenos ponesrečencev do za to določenega mesta. Skoraj istočasno se je aktiviralo PGD Hotinja Vas, ki so tudi izvedli notranji napad. Ob 19:09 se je aktiviralo še enoto PGD Razvanje, ki je z izvedbo klasičnega zunanjega napada varovala sosednji objekt. Minuto kasneje pa se je aktiviralo še zadnje društvo, PGE JZZPR Maribor, ki je z vozilom 10 (zglobno dvigalo) rešila ponesrečenca z zlomom noge s strehe ter varovala in hladila ostrešje.

Na sami vaji so bili prisotni tako gledalci, kot tudi občinski poveljnik tovariš Boštjan Frangež in ga. Silva Božnik, občinska referentka za civilno zaščito, reševanje in komunalo. Na koncu je PGD Bohova vse prisotne, še posebej 43 operativnih članov, ki so izvedli to vajo brezhibno, povabila 23.6. na praznovanje 80. obletnice.