Vaje …

Vaje …

V mesecu oktobru, smo gasilci veliko bolj aktivni, kot v ostalih mesecih, tako se v tem mesecu vršijo vaje kar po tekočem traku, in sicer:

Prvo večjo gasilsko vajo smo imeli 10.10. na stanovanjski objekt v Mlinski ulici. Vajo je organiziral občinski poveljnik tov. Frangež, na vaji je bil prisoten tudi poveljnik GZ Maribor, tov. Satler. Vaja ni bila napovedana. Na vaji smo sodelovali člani PGD Hoče in PGD Bohova.

Druga vaja je bila 13.10. ko je bila prožena tudi sirena za javno alarmiranje. Vajo je sklical poveljnik PGD Hoče, tov. Visočnik, na vaji je preveril izvozne čase v primeru tihega alarmiranja in čas prihoda druge ekipe na poziv s sireno. Vaja se je odvijala v Hočkem gozdu pri zapuščenih vojaških bunkerjih. Na vaji smo sodelovali samo gasilci PGD Hoče. Tudi ta ni bila napovedana.

22.10.2011 smo se gasilci iz Hoč udeležili vaje, ki jo je organiziralo Prostovoljno gasilsko društvo Razvanje. Sodelovala so tudi društva iz Bohove, Peker in Radvanja. Nekaj slik si lahko ogledate tukaj: