Preklic požarne ogroženosti

Preklic požarne ogroženosti

PREKLIC:

Požarna ogroženost v naši občini je z dnem 27. 8. 2012 preklicana, tako da je uporaba odprtega ognja ponovno dovoljena. Informacije o kakršnikoli spremembi lahko zmeraj dobite na naši spletni strani. 

Vir: http://www.sos112.si/slo/clanek.php?catid=2&id=5470

Ministrstvo za obrambo - Uprava RS za zaščito in reševanje