Velika požarna ogroženost

Velika požarna ogroženost

Z današnjim dnem je URSZR (uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje) razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja za območje celotne Slovenije, razen za tista območja, ki so prekrita s snežno oddejo. Vsakeršno kurjenje v naravnem okolju je prepovedano in se kaznuje z globo od 200 € do 600 €, kazenski zakonik pa določa, če je v primeru požara v naravnem okolju nastala materialna škoda, telesne poškodbe, ali druge posledice, se le to opredeli kot kaznivo dejanje.

Policija in inšpektorji bodo poostreno spremljali dogajanje na terenu.

Vir:
http://www.sos112.si/db/priloga/p13975.pdf

Na območju naše občine je razglašena tretja stopnja požarne ogroženosti, kar pomeni, da je za razvoj požara dovolj že odvržena vžigalica. Občane naprošamo, da se kurjenja v tem času vzdržijo.

Vir:
http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%20in%20podatki/pozarna_ogrozenost.html