Vodstvo

Vodstvo

Društvo vodi upravni odbor, katerega sestavlja 9 članov, nad njihovim delom bdi nadzorni odbor, v katerem so trije člani. Gasilsko enoto, operativno jedro društva, vodi poveljnik s svojimi pomočniki (poveljstvo). Društvo ima tudi častno razsodišče (disciplinska komisija), ki se je v dolgi zgodovini društva delovno sestalo le trikrat, kar pomeni, da se člani društva dobro zavedamo svojih dolžnosti, kakor tudi svojih pravic.

Najvišji organ društva je zbor članov, ali občni zbor, na katerem se sprejme plan dela za tekoče leto, podajo se poročila za preteklo leto, se pravi, organizacijsko poročilo, operativno poročilo, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in poročilo mladine, vsakih pet let pa se voli člane odborov.

UPRAVNI ODBOR 2023 – 2028

ŠTERN Žiga, predsednik, GAS I.
ŠADL Manca, namestnica predsednika, VG
VERNIK Danijel, poveljnik, NGČ
HICTALER Jure, namestnik poveljnika, GČ I.
SAMASTUR Iris, tajnica, VG
MURŠEK LUBANJŠEK Nataša, blagajničarka, VGČ org. II.
KLEP Sanja, vodja članic, VG
JAKOB Ivan, vodja veteranov, NGČ II.
JAKOB Žan, vodja mladine, GAS I.

POVELJSTVO 2023 – 2028

VERNIK Danijel, poveljnik, NGČ
HICTALER Jure, namestnik poveljnika, GČ I.
BARIŠIĆ Ilija, podpoveljnik, NGČ II.
KLEP Tadej, podpoveljnik, GČ I.
KLEP Sanja, pomočnica poveljnika za prvo pomoč, VG
ŠADL Manca, pomočnica poveljnika za dihalne naprave, VG
ČERNČEC Rok, pomočnik poveljnika za vrvno tehniko, GAS I.
PIRŠ Amadej, pomočnik poveljnika za radijske zveze, GAS I.
MATIJAŠKO Marko, glavni strojnik, orodjar, GAS I.
EKART Mario, gospodar, GAS I.

NADZORNI ODBOR 2023 – 2028

ŠAC Jure, predsednik, GČ
ŽNIDARIČ Mitja, član, NGČ
LORBEK Mirko, član, GAS I.

DISCIPLINSKA KOMISIJA 2023 – 2028

CESAR Dominik, predsednik, VG 
MATAJIČ Maja, članica, GAS I.
Matijaško Marko, član, GAS I.
PREDAN Tamara, članica, VG
POLAJŽAR Stanislav, član, GČ II.