Vodstvo

Vodstvo

Društvo vodi upravni odbor, katerega sestavlja 9 članov, nad njihovim delom bdi nadzorni odbor, v katerem so trije člani. Gasilsko enoto, operativno jedro društva, vodi poveljnik s svojimi pomočniki (poveljstvo). Društvo ima tudi častno razsodišče (disciplinska komisija), ki se je v dolgi zgodovini društva delovno sestalo le dvakrat, kar pomeni, da se člani društva dobro zavedamo svojih dolžnosti, kakor tudi svojih pravic.

Najvišji organ društva je zbor članov, ali občni zbor, na katerem se sprejme plan dela za tekoče leto, podajo se poročila za preteklo leto, se pravi, organizacijsko poročilo, operativno poročilo, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in poročilo mladine, vsakih pet let pa se voli člane odborov.

Upravni odbor 2018 – 2023

Stojijo: Drago ČERNČEC, Jure ŠAC, Tadej KLEP, Franc SLEJKO in Jure HICTALER
Sedijo: Sabina NOVAK, Nataša MURŠEK LUBANJŠEK, Manca ŠADL, Sanja SIMONIČ in Iris SAMASTUR

Manjkata: Sebastijan Visočnik, Nina Hercog-Rojs

UPRAVNI ODBOR 2018 – 2023

VISOČNIK Sebastijan, predsednik, GČ II.
ŠADL Manca, namestnica predsednika, VG
KLEP Tadej, poveljnik, GČ
HICTALER Jure, namestnik poveljnika, GČ
SAMASTUR Iris, tajnica, VG
MURŠEK LUBANJŠEK Nataša, blagajničarka, VGČ org. II.
SIMONIČ Sanja, vodja članic, VG
SLEJKO Franci, vodja veteranov, GAS II.
HERCOG ROJS Nina, vodja mladine, NGČ

POVELJSTVO 2018 – 2023

KLEP Tadej, poveljnik, GČ
HICTALER Jure, namestnik poveljnika, GČ
BARIŠIĆ Ilija, podpoveljnik, NGČ II.
VERNIK Danijel, podpoveljnik, VG I.
SIMONIČ Sanja, pomočnica poveljnika za prvo pomoč, VG
ŠADL Manca, pomočnica poveljnika za dihalne naprave, VG
GLASER Karl, pomočnik poveljnika za vrvno tehniko, VG I.
ŠTERN Žiga, pomočnik poveljnika za radijske zveze, GAS
MATIJAŠKO Marko, glavni strojnik, orodjar, GAS I.
EKART Mario, gospodar, GAS I.

NADZORNI ODBOR 2018 – 2023

NOVAK Sabina, predsednica, GAS
BOLČIČ Božidar, član, /
LORBEK Mirko, član, GAS I.

DISCIPLINSKA KOMISIJA 2018 – 2023

RUS Robi, predsednik, GAS I.
MATAJIČ Maja, članica, GAS I.
FRAS Gregor, član, NGČ I. stop.
PREDAN Tamara, nadomestna članica, VG
KOBALEJ Klemen, nadomestni član, GAS II.