Volitve 2021 – predstavitev kandidatov za predsednika

Volitve 2021 – predstavitev kandidatov za predsednika

Volilna komisija PGD Hoče je na svoji drugi seji danes zbrala vse kandidature, ki so bile pravočasno in pravilno oddane skladno z razpisom kandidacijskega postopka, rokovnikom in pravilnikom o kandidacijskem postopku.

Seznam kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za predsednika društva je priložen v zapisniku 2. seje kandidacijske komisije (kandidacijska lista).