Volitve 2023

Volitve 2023

Oglasna deska

Sklep o imenovanju kandidacijske komisije

Upravni odbor PGD Hoče je na dopisni seji sprejel Pravilnik o kandidacijskem postopku za volitve na volilnem občnem zboru leta 2023 ter s sklepom imenoval Volilno komisijo, ki bo vodila postopek izvolitve novih funkcionarjev in organov opravljanja. Več lahko preberete v spodnjih dokumentih.

Volitve 2023: Razpis, roki in dokumentacija

Kandidacijska komisija je na svoji ustanovni seji uredila Razpis kandidacijskega postopka in Rokovnik, ter pripravila pripadajočo dokumentacijo:

Kandidati za predsednika morajo izpolnjevati vse zahtevane pogoje in oddati naslednjo dokumentacijo:

Kandidati za poveljnika morajo izpolnjevati vse zahtevane pogoje in oddati naslednjo dokumentacijo:

Kandidati za predsednika nadzornega odbora morajo izpolnjevati vse zahtevane pogoje in oddati naslednjo dokumentacijo:

Kandidati za člane nadzornega odbora morajo izpolnjevati vse zahtevane pogoje in oddati naslednjo dokumentacijo:

Kandidati za predsednika disciplinske komisije morajo izpolnjevati vse zahtevane pogoje in oddati naslednjo dokumentacijo:

Kandidati za člane disciplinske komisije morajo izpolnjevati vse zahtevane pogoje in oddati naslednjo dokumentacijo:

PROSTA MESTA NA VOLITVAH:

Spoštovani člani in članice,

obveščamo vas, da je na volilno komisijo prispelo premalo prijav za mesta:

– član disciplinske komisije (1 prosto mesto)

– član nadzornega odbora (2 prosti mesti)

– poveljnik društva (1 prosto mesto)

Za mesto poveljnika se zniža kriterij tako, da se pogoj gasilski častnik ukine. Sedaj se lahko prijavijo tudi ostali člani z nižjimi čini, ki pa morajo vseeno izpolnjevati ostale zahtevane pogoje!

Ponovno vas pozivam, da vzamete kandidature resno in se prijavite na manjkajoča mesta!

Rok se podaljša do 31. 1. 2023.

Volitve PGD Hoče

Objava liste kandidatov za funkcionarje in organe upravljanja društva: