Volitve za predsednika društva 2021

Volitve za predsednika društva 2021

Oglasna deska

Upravni odbor PGD Hoče je na svoji izredni seji dne 1. 11. 2021 imenoval kandidacijsko komisijo za razpis izrednih volitev za predsednika društva za mandatno obdobje 2022-2023.

V prilogah najdete razpis kandidacijskega postopka (Priloga 1), rokovnik volitev (Priloga 2),predlog za kandidaturo (Priloga 3) ter soglasje h kandidaturi (Priloga 4). Priloženo temu članku je tudi Pravilnik o kandidacijskemu postopku ter sklep o imenovanju kandidacijske komisije (Podpisane verzijo dokumentov visijo na oglasni deski PGD Hoče) – Slika v prilogi.

Kandidati/ke za predsednika morajo izpolnjevati pogoje, zapisane v Pravilniku o kand.postopku ter razpisu kand.postopka, skladno s statutom PGD Hoče.

Pomembne datume (rok za oddajo, objava liste kandidatov, ipd. najdete v rokovniku volitev (priloga 2).

Dokumente za predlog kandidature in soglasje k slednji si lahko snamete direktno iz te spletne strani, ali pa jih najdete pri hišniku v gasilskem domu oz. pri članih kandidacijske komisije.


Pravilnik o kandidacijskem postopku 2022-2023

Sklep o imenovanju kandidacijske komisije

Priloga 1 – Razpis kandidacijskega postopka 2022-2023

Priloga 2 – Rokovnik 2021

Priloga 3 – Predlog za kandidata

Priloga 4 – Soglasje h kandidaturi

Oglasna deska
Oglasna deska PGD Hoče